Trudy van der Wulp; blokfluitles, fagotles en ensemble-les

De les

Ik geef heel graag les. Ik vind het heerlijk om mijn passie voor muziek over te brengen op anderen. Het niveau of de leeftijd van mijn leerlingen heeft geen invloed op mijn enthousiasme bij het lesgeven. Fijn muziek maken is altijd mogelijk.

Blokfluit

schilderij van jongen die blokfluit speelt Specialisme. De blokfluit vraagt een speciale manier van blazen. In de loop van mijn lange lesgeefcarrière heb ik een methode ontwikkeld om blokfluitisten goed te leren blazen. Het is natuurlijk het makkelijkste als iemand dit van het begin af aan goed leert, maar ik heb ervaren dat ook gevorderden, bij wie het blazen niet zo goed gaat, deze techniek onder de knie kunnen krijgen.

Trudy begeleidt op de fagot Begeleiden. In de les begeleid ik regelmatig mijn blokfluitleerlingen met de fagot.

Welke muziek? Bij de keuze van de muziek houd ik rekening met de voorkeur van de leerling. Het is mogelijk om naast renaissance- en barokmuziek ook hedendaagse en lichte muziek te spelen. Voor een groepsles blokfluit stel ik vaak zelf materiaal samen.

schilderij van oude vrouw met blokfluit Ensemble-les. Ik heb nog plaats voor één of twee nieuw te vormen ensembles. Dit kan een ensemble zijn dat alleen uit blokfluiten bestaat, uit een combinatie van blokfluiten en andere instrumenten of uit alleen maar andere instrumenten.

Ouderen. Ik wil een ouderengroep gaan formeren, zowel om samen les te hebben als om samen te spelen.

Fagot

uitvoering op het Muiderslot in 1986

Ik speel al ruim 25 jaar historische fagotten (zie: iets over mezelf). Door de ervaring die ik daarbij heb opgedaan, weet ik veel van deze instrumenten. Fagotliteratuur, techniek, soorten instrumenten, methodiek en niet te vergeten de rieten, van dit alles heb ik aardig wat verstand.

Voor een dubbelrietinstrument als de fagot is het riet erg belangrijk. Het is goed om een riet zelf (grotendeels) te kunnen maken. Om die reden zijn aparte rietenlessen ook mogelijk.